ทำเนียบบุคลากร

นายอนุชา  บัวบาง ผู้อำนวยการ
นางพิมพ์บุญญา ยุทธโกมินทร์(จ้อม)3923ครูชำนาญการพิเศษวิชาเอกสุขศึกษา

น.ส.อุไรรัตน์  เกิ่งสูงเนิน(หนิง)ครูผู้ช่วย
นางสร้อยมุก  โภชน์ฉิมพลี(มุก)996
นางนิภา  ธิจิ่น(ปอ) 3143ครูชำนาญการ
นางสาวนิภาพร  ศรีชมชื่น(ตุ้ม)2972ครูชำนาญการพิเศษวิชาเอก ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์  หรรษา (อาร์ม)2966ครูผู้ช่วย
นางอารีลักษณ์  ยอดสง่า(แหม่ม)2956
นายเทวินทร์  ลาภประเสริฐ3091
น.ส.นันท์นภัส  ใจซื่อ (กิ๊ก)3029    ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐ์จิณณ์ ใยโนนตาด ครู