นายอนุชา  บัวบาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

18 ตุลาคม 2565 นักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ(กลุ่มใหม่) รับเงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป  รายการค่าจัดการเรียนการสอน คนละ 500 บาท

ประวัติโรงเรียน                สพป.ชัยภุมิเขต 1
วิสัยทัศน์                          สารสนเทศ
พันธกิจ                                     นร.รายบุคล 6
บุคลากรเรื่มก่อตั้ง                  School Miss
ทำเนียบผู้บริหาร                       นักเรียนยากจน
ทำเนียบบุลากร                           B-OBEC
กรรมการสถานศึกษา                สก.ครูชัยภูมิ
ทำเนียบนักเรียน                          สกสค.ครูชัยภูมิ
กิจกรรมในโรงเรียน                   ประกันสไมล์
นร.รับทุนการศึกษา                   ศศจ.จชัยภูมิ
ตรวจสอบ นร.รับทุน
ชื่อ นร.รับวัคซีนโควิด
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สพป.ชย.1
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน ออนไลน์
ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ  ออนไลน์
ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
SocialNetwork(Facebook)
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ

ข่าวประชาสันพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

รอกิจกรรม2566

แผนที่

ระบบ E-Service สพป.ชย.๑

ข่าวการศึกษา

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ

กู่แดง ที่ตั้งบ้านกุดยาง ต.ตลาดแร้ง
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภุมิ
วัดศิลาอาสน์ ภูพระ(พระเจ้าองค์ตื้อ)
ที่ตั้ง บ้านนาไก่เซา ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ศาลเจ้าพ่อพญาแล บ้านหนองปลาเฒ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ปรางค์กู่  ที่ตั้งบ้านหนอวบัวเมืองเก่า
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ผ้าไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า (สวยที่สุดในโลก)  ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
น้ำตกตาดโตน ที่ตั้งบ้านตาดโตน
ต.นาฝาย อ.เมืิอง จ.ชัยภูมิ

คะแนนโอเน็ต

ผลOnet65.pdf
เปรียบเทียบผลสอบโอเน็ต กศ2555.pdf
เปรียบเทียบผลสอบโอเน็ตกับระดับต่าง ๆ กศ2559.pdf
เปรียบเทียบผลสอบโอเน็ต กศ2556.pdf
เปรียบเทียบผลสอบโอเน็ต กศ2560.pdf
เปรียบเทียบผลสอบโอเน็ต กศ2557.pdf
ผลสอบโอเน็ตรายบุคคล_2561_P6_1036010124.pdf
เปรียบเทียบผลสอบโอเน็ต กศ2558.pdf

คะแนนNT

ผลNT65.pdf
ผลสอบNT2555.pdf
ผลสอบNT56.pdf
ผลสอบNT2558.pdf
ผลสอบNT2559.pdf

เว็บไซต์โรงเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า ๑

ข่าวเก่าเก็บ

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2562
  ดูรายฃื่อ  คลิกที่นี่
 • โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษามีความประสงค์รับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 (เกิด พ.ศ.2558 - 17 พ.ค.2559) และนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 1(เกิด พ.ศ.2556 - 17 พ.ค.2557)  ประจำปีการศึกษา 2563  รายละเอียด  คลิกที่นี่
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2562
  ดูรายฃื่อ  คลิกที่นี
 • ตามที่โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษาได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
  ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  เมื่อวันที่  8  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562  นั้น    โรงเรียนบ้านเขว้าจึงประกาศรายผู้มีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบและตารางสอบ
 • ด้วยโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา เลขที่ 21 ม.14 ถ.บูรพาชัย  ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   วุฒิการศึกษา  ปวช  ขึ้นปี  อัตราเงินเดือน  9000 บาท/เดือน รับสมัครตั้งแต่วันที่  8  มกราคม  2562  ถึง  15  มกราคม  2562   เวลา 08.30 - 16.30  ไม่เว้นสันหยุดราชการ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์   16  มกราคม  2562   สอบคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  18  มกราคม  2562  ผู้สนใจสมัครคัดเลือกตามวันเวลาดังกล่าว    โหลดประกาศของโรงเรียน    โหลดใบสมัคร